İdari Personel
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
0 (370) 418 9437 / 9437
Personel İşleri / Hayvan Deneyleri ve Yerel Etik Kurulu Sekreterliği (KBÜ-HADYEK)
Memur
0 (370) 418 9410 / 9410
Klinik Bilimler Bölüm Sekreterliği
Memur
0 (370) 418 9427 / 9427
Muhasebe ve Mali İşler
Memur
0 (370) 418 9428 / 9428
Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Lab. Sorumlusu
Memur
0 (370) 418 9426 / 9426
Dekan Sekreteri
Sekreter
0 (370) 418 9444 / 9444
Destek Personeli
Diğer
0 (370) 418 9444 / 9444