YDL I ve YDL II (YDL 181-182-183-184) Derslerinin Birinci ve İkinci Ek Sınavları Hk.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla verilen zorunlu ortak derslerden YDL I ve YDL II (YDL 181-182-183-184) derslerinin Birinci ve İkinci Ek Sınavları gözetimsiz uzaktan (online) olarak tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır . İlgilisınav tarihinden önce, öğrencilere sınav oturum linkleri ve sınav hakkında genel bilgilendirme http://ydl.karabuk.edu.tr web sayfası üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimizin ders ve sınav ile ilgili bütün duyurular için http://ydl.karabuk.edu.tr web adresini takip etmeleri gerekmektedir.


Dersin Adı     Dersin Kodu          Sınav Tarihi (1.Sınav)       Sınav Saati Sınav Tarihi (2.Sınav)     Sınav Saati Not Girişi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanı

*YDL I            YDL 181-183         13.9.2021 10.00                      21.9.2021 10.00                                          Öğr. Gör. Asım AYDIN
*YDL II           YDL 182-184         13.9.2021 11.00                      21.9.2021 11.00                                          Öğr. Gör. Sami AKGÖL